+66841845805 gembiratour @ gmail.com
+66841845805 gembiratour @ gmail.com

แพ็คเกจทัวร์ กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

0
Price
From15,000 THB.9,800 THB.
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1838

แพ็คเกจทัวร์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน 

แพ็คเกจทัวร์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต

วันที่ 1: เที่ยวรอบเมืองกระบี่+ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา (อาหารเที่ยง+อาหารเย็น)

เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากบริษัทเกมบีร่าทัวร์จะรอรับท่านที่สนามบินกระบี่หรือ บขส.กระบี่ นำท่านเที่ยวรอบเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูปที่ประติมากรรมปูดำและเขาขนาบน้ำซึ่งเป็น Landmark สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูปที่หาดอ่าวนางและหาดนพรัตน์ธารา เดินทางจากจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา

เวลา 12:00 น. นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง แบบเซทเมนู ที่ร้านอาหารพิงกันฮาลาลฟู้ด ณ หมู่บ้านกลางทะเล ชุมชนบ้านสามช่อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” หลังรับประทานอาหารเสร็จท่านจะได้เที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนเกาะ หรือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน 

จากนั้นนั่งเรือไปยังเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว

ออกเดินทางจากเกาะปันหยี นำท่านสู่เกาะทะลุ เกาะหินปูนขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกาง กลางเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่เจาะผ่ากลาง เป็นที่มาของชื่อเกาะทะลุ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมพายเรือแคนูลอดถ้ำ และชมป่าโกงกางอย่างใกล้ชิด นำท่านแวะเขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน บนเกาะมีร้านขายของที่ระลึกจากชาวบ้านบนเกาะปันหยีมากมาย ด้านหน้าเกาะเป็นที่ตั้งของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ดัง เจมส์บอนด์ 007 จากฮอลลีวูด จนได้รับการเรียกขานว่า เกาะเจมส์บอนด์ เรือหางยาวนำท่านกลับถึงท่าเทียบเรือ จากนั้นแวะถ่ายรูปที่เสม็ดนางชี

เวลา 18:00 น. เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตแวะรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร Makan Buffet
เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Ashlee Hub Patong หรือเทียบเท่า Pamookkoo Resort.

วันที่ 2: ล่องเรือยอร์ช+ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า (อาหารเช้า+อาหารเย็น)

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13:00 น. เดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เช็คอินที่ท่าเรืออ่าวฉลอง และออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น ดำน้ำตื้น นอนอาบแดด, ว่ายน้ำริมหาด (หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ เช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือกล้วย กิจกรรมดังกล่าว ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

เวลา 17:00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรือยอร์ช พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเล
เวลา 18:30 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ระหว่างทางกลับอ่าวฉลอง และชมพระอาทิตย์ตกที่ สวยที่สุด
เวลา 18.30-19.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับโรงแรมที่พัก

วันที่ 3: เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต+เดินทางกลับ (อาหารเช้า)

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 09.00 น. Check out ออกจากโรงแรมที่พัก แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวกังหังลมและหาดในหาน จุดชมวิว 3 หาด ได้แก่ หาดกะตะ หาดกะรน หาดกะรนน้อย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชมทัศนียภาพอันสวยงามที่แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต และเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย 

มุ่งหน้าสู่เมืองภูเก็ต นำท่านไปยังร้านพรทิพย์ซึ่งเป็นร้านของฝากขึ้นชื่อและเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต เลือกซื้อของฝากและสินค้าโอทอปจากภูเก็ตเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ขนมพื้นเมืองเดินชมย่าน เมืองเก่าภูเก็ต นำท่านชมอาคารชิโนโปรตุกีซ เป็นสถาปัตยากรรมที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม และกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวเขารัง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองภูเก็ต แวะชมโรงงานผลิตไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและเครื่องประดับจากมุกภูเก็ตแท้ ๆ เดินทางไปยังสนามบินภูเก็ตหรือ บขส. ภูเก็ต เพื่อส่งท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ.

ราคาท่านละ 9,800 บาท

ราคานี้รวม

• ค่าเช่าเหมารถตู้ส่วนตัว
• ค่าเรือหางยาวเที่ยวอ่าวพังงา
• ค่าธรรมเนียมอุทยานอ่าวพังงา
• ทริปล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
• ค่าที่พัก 2 คืน
• ค่าอาหาร 5 มื้อ
• อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก เสื้อชูชีพ
• ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดทริป
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วรถทัวร์
  • ค่ามินิบาร์/ ค่าประกันห้องพัก
  • ค่าทิปพนักงานเรือ มัคคุเทศก์
  • ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

หมายเหตุ

* โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

เงื่อนไขการชำระเงิน:

*มัดจำ 50% ของยอดเงินทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 50% จ่ายเมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต (ก่อนเช็คอินเข้าที่พัก)
*หลังจากจ่ายเงินค่ามัดจำแล้วส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินพร้อมกับรายชื่อผู้โดยสารมาที่อีเมล์/ไลน์แชท/หรือเฟสบุ็คแชท

รายละเอียดการชำระเงิน

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: เกมบีร่าทัวร์
หมายเลขบัญชี: 0361836103 (ออมทรัพย์)

รีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

Min Nitcha
Min Nitcha
09/07/2022
ไกด์น่ารัก..ช่วยเราถ่ายรูป บอกมุมถ่ายให้ด้วย🙂ดูแลตอนขึ้น-ลงสปีดโบ๊ท
Krittana Sawangtit
Krittana Sawangtit
08/07/2022
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ที่พักเหมาะสมกับราคา อาหารถูกปากครับ
saowarod watsiri
saowarod watsiri
07/07/2022
ซื้อแพคเกจดำน้ำกระบี่ ไกด์ดูแลดี ตั้งแต่อธิบายการใช้อุปกรณ์ และลงไปดำน้ำด้วย นี่ว่ายไม่เก่ง ก็เกาะไกด์ว่ายไปค่ะ สนุกมาก
Arden Thai
Arden Thai
07/07/2022
สนุกค่ะ ไว้ไปอีก อาหารกลางวันอร่อย
monticha norsai
monticha norsai
04/07/2022
one day trip ราคาไม่แพงค่ะ ไกด์เป็นกันเอง เล่าประวัติสถานที่ให้ฟังด้วย มีมุกตลก ชอบค่ะ
Rinlita Nanta
Rinlita Nanta
03/07/2022
เทียบหลายที่ ที่นี่ราคาไม่แพง คุ้มค่ามาก
Sonthaya Laotem
Sonthaya Laotem
02/07/2022
พนักงานขับรถตรงเวลา สุภาพ เป็นกันเองมากค่ะ
ลวิตรา เรือนแก้ว
ลวิตรา เรือนแก้ว
02/07/2022
บริการดี ไกด์ดูแลดีค่ะ อาหารอร่อย ไว้มีโอกาสแวะไปอีกค่ะ

Photos

Proceed Booking