+66841845805 gembiratour @ gmail.com
+66841845805 gembiratour @ gmail.com

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต + ทริปล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ 3 วัน 2 คืน

0
แพ็คเกจล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
From5,500 THB.4,500 THB.
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Room 1 :
Room 1 :
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

10197

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน + ทริปล่องเรือยอร์ชคาตามารันชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
ทริปล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต
ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ทริปล่องเรือยอร์ชภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

แพ็คเกจเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจนี้แหมาะสำหรับคนไม่อยากตื่นเช้า เป็นทัวร์แบบโรแมนติก สบายๆ ออกทัวร์ตอนสายๆ

ทริปล่องเรือยอร์ชสุดหรู ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

วันที่ 1: รับลูกค้าจากสนามบินภูเก็ต+ซิตี้ทัวร์ 

เวลา……. เดินทางถึงภูเก็ต โดยเที่ยวบินเลขที่……….
เจ้าหน้าที่จากบริษัทเกมบีร่าทัวร์จะถือป้ายชื่อของท่านที่จุดนัดพบ
*มุ่งหน้าสู่เมืองภูเก็ต แวะชมโรงงานผลิตไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและเครื่องประดับจากมุกภูเก็ตแท้ ๆ
*เดินชมย่าน เมืองเก่าภูเก็ต นำท่านชมอาคารชิโนโปรตุกีซ
เป็นสถาปัตยากรรมที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม
และกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต
*ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวเขารัง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองภูเก็ต
*นำท่านเยี่ยมชมวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต
*ชมทัศนียภาพของ หาดราไวย์ และหมู่บ้านชาวเล (ชาวมอร์แกน)
*ชมทัศนียภาพอันสวยงามที่ แหลมพรหมเทพ
เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต
และเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย
*แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวกังหังลมและหาดในหาน
แวะจุดชมวิว 3 หาด ได้แก่ หาดกะตะ หาดกะรน หาดกะรนน้อย ถ่ายภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก
นำท่านเชคอินเข้าสู่โรงแรมที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2: ทริปล่องเรือยอร์ชภูเก็ต  (อาหารเช้า+อาหารเย็น)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.30 -12.00 น. มีรถรับจากโรงแรมที่พักในภูเก็ตสู่ท่าเรือ อ่าวฉลอง (เวลารับจะแตกต่างกันแต่ละโรงแรม)
13.00 น. ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮโดยเรือยอร์ชคาตามารัน
13.30 น. ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด, ว่ายน้ำริม หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ
เช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กิจกรรมดังกล่าว ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ยอร์ช คาตามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเล
18.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ระหว่างทางกลับอ่าวฉลอง และชมพระอาทิตย์ตกที่ สวยที่สุด
18.30-19.00 น.กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับที่พัก

วันที่ 3: แวะซื้อของฝาก+ส่งกลับสนามบินภูเก็ต (อาหารเช้า)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. Check out ออกจากโรงแรมที่พัก
นำท่านไปยังร้านพรทิพย์ซึ่งเป็นร้านของฝากขึ้นชื่อและเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต
เลือกซื้อของฝากและสินค้าโอทอปจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต,
ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ขนมพื้นเมือง, ร้านเสื้อยืด
เดินทางไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อส่งท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ.

ราคาแพ็คเกจดังรวม:

+รถรับ-ส่งสนามบิน หรือ บขส. ภูเก็ต (รถส่วนตัว)
+ทริปล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ที่เกาะเฮ (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น)
+เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต (ทัวร์ส่วนตัว) **
+โรแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน, หากต้องการพักเดี่ยวมีค่าบริการเพิ่มเติม)
+อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ)
+ประกันอุบัติเหตุระหว่างทัวร์
+อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ, อาหารเย็นระหว่างทัวร์ 1 มื้อ)

ราคานี้ไม่รวม:

– ตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วรถทัวร์
– อาหารค่ำ/อาหารมื้ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแพ็คเกจ
– ค่ามินิบาร์/ค่ามัดจำมินิบาร์ (ลูกค้าต้องจ่ายตรงกับทางโรงแรม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

สิ่งที่ท่านควรพาไประหว่างทัวร์

+ ชุดว่ายน้ำ, ผ้าขนหนู, ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
+ กล้องถ่ายรูป ถุงพลาสติกกันน้ำ (ป้องกันน้ำเข้ากล้องถ่ายรูป)
+ ยาดมหรือยาป้องกันเมาคลื่น

หมายเหตุ:

**โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและเวลาเที่ยวบินของลูกค้า
* ทัวร์ทุกโปรแกรมจำกัดจำนวนผู้โดยสาร (New Normal travel) กรุณาจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันที่นั่งเต็ม
* ราคาเด็ก 4-11 ขวบ จ่าย 80% ของราคาผู้ใหญ่ (พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง มีเตียงเสริมให้)
* เด็กอายุ 12 ขวบขึ้นไปคิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่
* เวลาเชคอินหลัง 14.00 น. เวลาเชคเอ้าท์ก่อน 12.00 น.
* จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท สำหรับการเข้าพักช่วงวันที่ 21 ธ.ค. – 10 ม.ค
* จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท สำหรับการเข้าพักช่วงวัน 1 พ.ย. – 20 ธ.ค.,  11 ม.ค.-30 เม.ย.
* กรุณาสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางในทะเล
* งดให้อาหารปลาและอาหารลิงเพราะเป็นการทำลายระบบนิเวศ
* ไม่ควรยืนบนปะการังในขณะเล่นน้ำ/ดำน้ำ
* ไม่ควรเก็บเปลือกหอยหรือก้อนหินสวยงามกลับบ้าน

เงื่อนไขการชำระเงิน:

*มัดจำ 50% ของยอดเงินทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 50% จ่ายเมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต (ก่อนเช็คอินเข้าที่พัก)

รายละเอียดการชำระเงิน
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: เกมบีร่าทัวร์
หมายเลขบัญชี: 0361836103 (ออมทรัพย์)

อยากเที่ยวภูเก็ตต้องเที่ยวกับบริษัททัวร์ของคนภูเก็ตรับรองไม่ผิดหวัง
เพราะเรามีประสบการณ์จัดทัวร์ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และในเขตอันดามันมานานหลายปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0841845805
ไลน์ไอดี gembiraoffice หรือคลิกลิ้งค์  https://lin.ee/44E9vg
เฟสบุ๊คแชทคลิก>> https://m.me/gembiratourphuket
อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเฟสบุ๊คแฟนเพจของเราเพื่อติดตามข่าวสารและราคาโปรโมชั่น
https://www.facebook.com/gembiratourphuket
E-mail: gembiratour @ gmail.com

ชมภาพแห่งความประทับใจ ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการของเรา Guest Gallery

ดูแพ็คเกจอื่นๆ ที่น่าสนใจ>>>

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน+ทริปเกาะพีพีเรือสปีดโบ้ท

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต3วัน2คืน+ทริปเกาะเฮ

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต4วัน3คืน+ทริปเกาะพีพี+อ่าวพังงา

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต4วัน3คืน+ทริปเกาะพีพี+เกาะเฮ

รีวิวจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

Min Nitcha
Min Nitcha
09/07/2022
ไกด์น่ารัก..ช่วยเราถ่ายรูป บอกมุมถ่ายให้ด้วย🙂ดูแลตอนขึ้น-ลงสปีดโบ๊ท
Krittana Sawangtit
Krittana Sawangtit
08/07/2022
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ที่พักเหมาะสมกับราคา อาหารถูกปากครับ
saowarod watsiri
saowarod watsiri
07/07/2022
ซื้อแพคเกจดำน้ำกระบี่ ไกด์ดูแลดี ตั้งแต่อธิบายการใช้อุปกรณ์ และลงไปดำน้ำด้วย นี่ว่ายไม่เก่ง ก็เกาะไกด์ว่ายไปค่ะ สนุกมาก
Arden Thai
Arden Thai
07/07/2022
สนุกค่ะ ไว้ไปอีก อาหารกลางวันอร่อย
monticha norsai
monticha norsai
04/07/2022
one day trip ราคาไม่แพงค่ะ ไกด์เป็นกันเอง เล่าประวัติสถานที่ให้ฟังด้วย มีมุกตลก ชอบค่ะ
Rinlita Nanta
Rinlita Nanta
03/07/2022
เทียบหลายที่ ที่นี่ราคาไม่แพง คุ้มค่ามาก
Sonthaya Laotem
Sonthaya Laotem
02/07/2022
พนักงานขับรถตรงเวลา สุภาพ เป็นกันเองมากค่ะ
ลวิตรา เรือนแก้ว
ลวิตรา เรือนแก้ว
02/07/2022
บริการดี ไกด์ดูแลดีค่ะ อาหารอร่อย ไว้มีโอกาสแวะไปอีกค่ะ

Photos

Proceed Booking