+66841845805 gembiratour @ gmail.com
+66841845805 gembiratour @ gmail.com

เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต

0
ทัวร์สุดคุ้ม
From1,500 THB.900 THB.
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1941

วันเดียวเที่ยวรอบเมืองภูเก็ต (ซิตี้ทัวร์)

จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดัง เป็นเกาะสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยกับชื่อเสียงความงามของเกาะภูเก็ตจนได้รับการขนานนามว่า The Pearl of Andaman Sea หรือไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน เป็นเกาะเล็กๆ มีพื้นที่เพียงสามแสนกว่าไร่ (356,271.25 ไร่) มีแค่ 3 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง แต่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒธนธรรม ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทางด้านอาหาร จนได้ชื่อว่า City of Gastronomy of Unesco (เมืองแห่งวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารขององค์กรยูเนสโก)

โปรแกรมซิตี้ทัวร์ของเราได้รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเชคอินที่สำคัญเพื่อให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองภูเก็ตอย่างคุ้มค่าและทั่วถึงเกือบทุกสถานที่ในเวลาที่จำกัด

โปรแกรมเที่ยวรอบเมืองภูเก็ต (4-5 ชม.)

09.00 น. รับลูกค้าจากโรงแรมในเขตป่าตอง/กะตะ/กะรน
*มุ่งหน้าสู่เมืองภูเก็ตย่าน เมืองเก่าภูเก็ต นำท่านชมอาคารชิโนโปรตุกีซ
เป็นสถาปัตยากรรมที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม
และกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต
*ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวเขารัง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองภูเก็ต
นำท่านไปยังร้านพรทิพย์ซึ่งเป็นร้านของฝากขึ้นชื่อและเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต
เลือกซื้อของฝากและสินค้าโอท็อปจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต,
ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ขนมพื้นเมือง, ร้านเสื้อยืดภูเก็ต
แวะชมโรงงานผลิตไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและเครื่องประดับจากมุกภูเก็ตแท้ ๆ
*นำท่านเยี่ยมชมวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องแวะนมัสการ
หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
พร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัดด้วย
*ชมทัศนียภาพของ หาดราไวย์ และหมู่บ้านชาวเล (ชาวมอร์แกน)
แวะรับประทานอาหารทะเลสดๆ ที่หมู่บ้านชาวเล
*ชมทัศนียภาพอันสวยงามที่ แหลมพรหมเทพ
เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต
และเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย
*แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวกังหังลมและหาดในหาน
แวะจุดชมวิว 3 หาด ได้แก่ หาดกะตะ หาดกะรน หาดกะรนน้อย ถ่ายภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก
15.00 น. ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมกับภาพแห่งความทรงจำที่สวยงาม

ราคาท่านละ 900 บาท

ราคานี้รวม
* รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ในเขตป่าตอง กะตะ กะรน (ถ้ารับจากหาดอื่นอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม)
* ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
– ค่าอาหาร
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

Photos

Proceed Booking