+66841845805 gembiratour @ gmail.com
+66841845805 gembiratour @ gmail.com

เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต

0
ทัวร์สุดคุ้ม
From1,500 THB.900 THB.
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Room 1 :
Room 1 :
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1649

วันเดียวเที่ยวรอบเมืองภูเก็ต (ซิตี้ทัวร์)

จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดัง เป็นเกาะสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยกับชื่อเสียงความงามของเกาะภูเก็ตจนได้รับการขนานนามว่า The Pearl of Andaman Sea หรือไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน เป็นเกาะเล็กๆ มีพื้นที่เพียงสามแสนกว่าไร่ (356,271.25 ไร่) มีแค่ 3 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง แต่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒธนธรรม ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทางด้านอาหาร จนได้ชื่อว่า City of Gastronomy of Unesco (เมืองแห่งวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารขององค์กรยูเนสโก)

โปรแกรมซิตี้ทัวร์ของเราได้รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเชคอินที่สำคัญเพื่อให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองภูเก็ตอย่างคุ้มค่าและทั่วถึงเกือบทุกสถานที่ในเวลาที่จำกัด

โปรแกรมเที่ยวรอบเมืองภูเก็ต (4-5 ชม.)

09.00 น. รับลูกค้าจากโรงแรมในเขตป่าตอง/กะตะ/กะรน
*มุ่งหน้าสู่เมืองภูเก็ตย่าน เมืองเก่าภูเก็ต นำท่านชมอาคารชิโนโปรตุกีซ
เป็นสถาปัตยากรรมที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม
และกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต
*ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวเขารัง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองภูเก็ต
นำท่านไปยังร้านพรทิพย์ซึ่งเป็นร้านของฝากขึ้นชื่อและเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต
เลือกซื้อของฝากและสินค้าโอท็อปจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต,
ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ขนมพื้นเมือง, ร้านเสื้อยืดภูเก็ต
แวะชมโรงงานผลิตไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและเครื่องประดับจากมุกภูเก็ตแท้ ๆ
*นำท่านเยี่ยมชมวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องแวะนมัสการ
หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
พร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัดด้วย
*ชมทัศนียภาพของ หาดราไวย์ และหมู่บ้านชาวเล (ชาวมอร์แกน)
แวะรับประทานอาหารทะเลสดๆ ที่หมู่บ้านชาวเล
*ชมทัศนียภาพอันสวยงามที่ แหลมพรหมเทพ
เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต
และเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย
*แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวกังหังลมและหาดในหาน
แวะจุดชมวิว 3 หาด ได้แก่ หาดกะตะ หาดกะรน หาดกะรนน้อย ถ่ายภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก
15.00 น. ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมกับภาพแห่งความทรงจำที่สวยงาม

ราคาท่านละ 900 บาท

ราคานี้รวม
* รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ในเขตป่าตอง กะตะ กะรน (ถ้ารับจากหาดอื่นอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม)
* ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
– ค่าอาหาร
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์

Photos