+66841845805 gembiratour @ gmail.com
+66841845805 gembiratour @ gmail.com

เที่ยวอ่าวพังงาโดยเรือหางยาว

0
Price
From2,500 THB.1,900 THB.
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

2993

เที่ยวอ่าวพังงาโดยเรือหางยาว ทัวร์เขาตาปูเต็มวัน

วันเดย์ทริปอ่าวพังงาเที่ยวเขาตาปู เกาะปันหยี ถ้ำลอด วัดสุวรรณคูหา เรือหางยาว

เที่ยวอ่าวพังงา
เที่ยวอ่าวพังงา
วัดสุวรรณคูหา
วัดสุวรรณคูหา
เที่ยวอ่าวพังงา
เที่ยวอ่าวพังงา

08:30 – 09:30 น. รับท่านออกจากที่พัก
10:30 น. เดินทางถึงจังหวัดพังงา แวะนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ขนาดใหญ่
ที่ประดิษฐานอยู่ในเผิงถ้ำธรรมชาติที่ประดับประดาไปด้วยหินงอกหินย้อย
โพรงถ้ำน้อยใหญ่ ให้บรรยากาศสดชื่นเย็นสบาย และชมฝูงลิงธรรมชาติที่ วัดสุวรรณคูหา
11:30 น. เดินทางออกจากท่า โดยเรือหางยาวจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติอันสวยงามของระบบนิเวศป่าชายเลน
ภูเขาหินปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตาและสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
12:00 น. นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านกลางทะเล เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี
ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
หลังรับประทานอาหารท่านสามารถเดินชมหมู่บ้าน โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำ
หรือเลือกซื้ออาหารทะเลแปรรูปเพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน
13:00 น. ออกเดินทางจากเกาะปันหยี นำท่านสู่เกาะทะลุ เกาะหินปูนขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกาง
กลางเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่เจาะผ่ากลาง เป็นที่มาของชื่อเกาะทะลุหรือถ้ำลอด 
เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมพายเรือแคนูลอดถ้ำดูหินงอกหินย้อย
14:30 น. นำท่านแวะเขาพิงกัน จุดไฮไลท์สำคัญของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน
บนเกาะมีร้านขายของที่ระลึกจากชาวบ้านบนเกาะปันหยีมากมาย
ด้านหน้าเกาะเป็นที่ตั้งของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลี่วู๊ด
เรื่อง James Bond 007 จนเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติในชื่อ James Bond island
15:30 น. เรือหางยาวนำท่านกลับถึงท่าเทียบเรือ จากนั้นออกเดินทางกลับสู่จังหวัดภูเก็ต
17:30-18.00 น. ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคารวม
รถรับส่งโรงแรม
เรือหางยาวเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
มัคคุเทศก์
อาหารเที่ยง
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
ประกันอุบัติเหตุ

เที่ยวอ่าวพังงา เกาะตาปู
เที่ยวอ่าวพังงา เกาะตาปู
เที่ยวอ่าวพังงา เกาะตาปู
เที่ยวอ่าวพังงา เกาะตาปู
เที่ยวอ่าวพังงา เกาะตาปู
เที่ยวอ่าวพังงา เกาะตาปู

Proceed Booking